3219. Windpark Bommelerwaard-A2

De vereniging windpark Bommelerwaard-A2 wil een windpark realiseren en heeft daartoe een verzoek ingediend bij de gemeente Zaltbommel. De gemeenteraad van Zaltbommel heeft besloten om geen planologische medewerking aan het project te verlenen. De vereniging heeft daarom een verzoek tot vaststelling van een inpassingsplan bij de provincie Gelderland ingediend. De provincie is de procedure voor het vaststellen van een inpassingsplan gestart. Voor het besluit over het inpassingsplan wordt een milieueffectrapport opgesteld. In de notitie reikwijdte en detailniveau wordt beschreven wat onderzocht gaat worden in dit rapport. De provincie heeft de Commissie gevraagd een advies te geven over de notitie en de gewenste inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

30-03-2017 Adviesaanvraag

02-05-2017 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. ing. C.P. Slijpen
dhr. ing. R.L. Vogel
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff

Secretaris van de werkgroep: mw. drs. W. Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vereniging Windpark Bommelerwaard-A2

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Bijgewerkt op: 16 jun 2017