3232. Bestemmingsplan Buitengebied-West, gemeente De Ronde Venen

Procedure en adviezen

Toetsing

04-05-2017 Adviesaanvraag

01-06-2017 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. ir. S. Bokma

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.H. van der Vlist

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente De Ronde Venen

Bevoegd gezag
Gemeente De Ronde Venen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht

Bijgewerkt op: 27 jul 2017