3237. Pluimveehouderij Kluin, bekendijk 3 Terwolde (gemeente Voorst)

Procedure en adviezen

Toetsing

13-06-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ing. H.H. Ellen
dhr. dr. F.H. Everts

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: dhr. ir. J.W. van Veen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap Kluin

Bevoegd gezag
Gemeente Voorst

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Bijgewerkt op: 13 mrt 2018