3257. Bestemmingsplan buitengebied Eersel

Procedure en adviezen

Toetsing

25-09-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het mileueffectrapport

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. drs. G. Gabry
dhr. drs. R.A.M. van Woerden

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn

Secretaris van de werkgroep: mw. ir. V.J.H.M. ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Eersel

Bevoegd gezag
Gemeente Eersel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Bijgewerkt op: 15 nov 2017