3264. Dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta wil de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst versterken. De waterkering  voldoet namelijk niet aan de actuele norm om overstromingen te voorkomen.Het plan voor de dijkversterking gaat vastgelegd worden in een Projectplan Waterwet van het Waterschap. De provincie Overijssel moet het plan vervolgens goedkeuren (het goedkeuringsbesluit). Voor het besluit over het Projectplan Waterwet wordt een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

01-11-2017 Adviesaanvraag

05-03-2018 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan een advies over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. L.D. Boom
dhr. drs. S. Dirksen
dhr. G.K. Jobse
dhr. Ir. R.L.M. Westerhof

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse

Secretaris van de werkgroep: mw. ir. V.J.H.M. ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Drents Overijsselse Delta

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel

Bijgewerkt op: 19 mrt 2018