3290. Twence Mestverwaarding Elhorst-Vloedbelt te Hengelo

Twence B.V. wil op de locatie Elhorst-Vloedbelt in de gemeente Borne een mestverwerker realiseren om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het mestoverschot in de regio.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

06-02-2018 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. S. Bokma
mw. ir. T.B.J. Bremer
dhr. ir. A. J. F. Brinkmann
dhr. drs. S.R.J. Jansen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Twence B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel

Bijgewerkt op: 19 apr 2018