3304. Woningbouwontwikkeling De Groote Wielen Noordoosthoek

De Groote Wielen, gelegen ten noordoosten van 's-Hertogenbosch en ten noorden van Rosmalen, is een woonwijk in ontwikkeling. De gemeente 's-Hertogenbosch heeft het voornemen in de noordoosthoek van de Groote Wielen 1800-2300 woningen met bijbehorende voorzieningen te realiseren.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

30-03-2018 Adviesaanvraag

30-03-2018 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detainiveau
De Commisise werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. dr.ir. M.B.A. Dijkema
dhr. drs. A. van Leerdam
dhr. ir. H. Otte
dhr. ir. F.J. Rooijers

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.W.J.A. van Gool

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente 's-Hertogenbosch

Bevoegd gezag
Gemeente 's-Hertogenbosch

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Bijgewerkt op: 13 apr 2018