Thema Energie

Praktijk & publicaties

Factsheet Windparken op land en milieueffectrapportage

Voor visies, plannen en projecten over windenergie worden milieueffectrapporten opgesteld. Hoe vind je de beste locaties voor windturbines? Hoe ga je om met de effecten voor het landschap, de natuur en met de hinder voor omwonenden? En hoe organiseer je de participatie?
De factsheet Windparken op land en milieueffectrapportage gaat in op vragen als:  

  • Waarom hier en niet elders?
  • Hoe zet je turbines het beste neer?
  • Zijn ze schadelijk voor de natuur?
  • Op welke plaatsen zijn ze zichtbaar?
  • Waar leiden geluid, slagschaduw en nachtelijke verlichting tot hinder?

Factsheet Energietransitie en milieueffectrapportage

Provincies en gemeenten moeten de noodzakelijke energietransitie integraal meenemen in hun omgevingsvisie en omgevingsplan. Milieueffectrapportage biedt inhoudelijke ondersteuning en onderbouwing, en kan helpen in het overleg met belanghebbenden en bij vinden van draagvlak voor maatregelen.  In de factsheet Energietransitie in milieueffectrapportage voor omgevingsplannen en omgevingsvisies aandacht voor:

  • Wat is de opgave voor de energietransitie?
  • Wat is de ruimtelijke impact van de energietransitie?
  • Hoe komen we tot goede keuzes?
  • Welke informatie kan het milieueffectrapport bevatten?
  • Waar vind ik meer informatie? 

Factsheet Hoogspanningsnet en magneetveld

Als een netbeheerder het hoogspanningsnet uitbreidt of aanpast, moet hij in een milieueffectrapport beschrijven wat de gevolgen zijn voor de natuur en de leefomgeving. Zo moet hij laten zien waar woningen aanwezig zijn binnen de zone waar het magneetveld door de uitbreiding of aanpassing van het net verhoogd is. De factsheet Hoogspanningsnet en magneetveld beschrijft de aard en achtergrond van dat onderzoek.

SEA is flexible: three examples of SEA for wind energy on Dutch land

Kan SEA zich aanpassen aan de context van bestuur en politiek en tegelijkertijd milieubelangen volwaardig op de kaart zetten? Dit artikel laat zien dat het kan. Drie maatwerkvoorbeelden van regionale SEA's voor windenergie op land leveren het bewijs.
SEA is flexible: three examples of SEA for wind energy on Dutch land