Thema Recreatie

Veelgestelde vragen

Is een recreatief project m.e.r.-(beoordelings)plichtig?

Sinds 1 april 2011 is er geen m.e.r.-plicht meer voor toeristische en recreatieve voorzieningen. Er geldt wel een m.e.r.-beoordelingsplicht voor de aanleg, wijziging of uitbreiding van:

  • skihellingen, skiliften, kabelspoorwegen en bijbehorende voorzieningen
  • jachthavens
  • vakantiedorpen en hotelcomplexen buiten stedelijke zones
  • permanente kampeer- en caravanterreinen
  • themaparken

wanneer deze

  • 250.000 bezoekers of meer per jaar verwachten
  • en/of een oppervlakte van 25 ha of meer beslaan
  • of een oppervlak van 10 ha of meer in gevoelig gebied beslaan

Voor ruimtelijke plannen die kaderstellend zijn voor dergelijke projecten moet een plan-MER worden opgesteld. Lees hierover meer in de factsheet M.e.r.-beoordeling.

 

Hoe combineer je m.e.r. met de onzekerheden bij uitnodigingsplanologie?

Bij de Commissie m.e.r. is nagedacht over de wijze waarop milieueffect-rapportage kan aansluiten bij uitnodigingsplanologie. Er is een verslag van dit proces. De discussie is uitgemond in de factsheet Uitnodigingsplanologie