Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet

Agenda | 27 september 2022

Op donderdag 9 juni 2022 organiseert het programma Aan de slag met de Omgevingswet een Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet. Na alle online Inspiratiedagen, is deze inspiratiedag live in het Spant in Bussum. Het is niet mogelijk om deze Inspiratiedag online te volgen.

Omgevingswet en milieueffectrapport
Roel Sillevis Smitt en Willemijn Smal van de Commissie m.e.r. vertellen in een van de workshops over milieueffectrapportage onder de Omgevingswet. Hoe zet je bijvoorbeeld milieueffectrapportage goed in als je als gemeente aan de slag gaat met je omgevingsvisie of omgevingsplan?

Doelgroep
De Inspiratiedag is voor iedereen die te maken heeft met de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet, zoals medewerkers bij gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, omgevingsdiensten, GGD-GHOR en veiligheidsregio's. Maar ook voor medewerkers bij stedenbouwkundige en planbureaus.

Deze Inspiratiedag is vooral ook bedoeld voor het bijpraten van het lijnmanagement en programmamanagers in relatie tot de maatschappelijke opgaven.

Aanmelden voor de Inspiratiedag
Het programma Aan de slag met de Omgevingswet organiseert de Inspiratiedag. Daar is ook alle informatie te vinden over het programma en inschrijfmogelijkheid.