Commissie voor de
milieueffectrapportage

Wat doet de Commissie m.e.r.?

De Commissie m.e.r. adviseert, als onafhankelijke organisatie, over de inhoud van milieueffectrapporten. Alle adviezen van ons zijn openbaar.

Lees verder over het werk van de Commissie m.e.r.

Algemeen brief OpMERkelijk

Nieuwsbericht | 21 december 2020

OpMERkelijk nr. 9 is uit!

Met de film RES en m.e.r., adviezen, de pilot omgevingsplan en nog veel meer. Fijne feestdagen!

Alle nieuwsberichten