Commissie voor de
milieueffectrapportage

Wat doet de Commissie m.e.r.?

De Commissie m.e.r. adviseert, als onafhankelijke organisatie, over de inhoud van milieueffectrapporten. Alle adviezen van ons zijn openbaar.

Lees verder over het werk van de Commissie m.e.r.

Algemeen brief OpMERkelijk

Nieuwsbericht | 29 maart 2021

OpMERkelijk nr. 2 is uit!

Met o.a. goed milieueffectrapport bij omgevingsvisie Amsterdam, de handreiking sociale effecten, jurisprudentie en online sessies

Alle nieuwsberichten