Commissie voor de
milieueffectrapportage

Wat doet de Commissie m.e.r.?

De Commissie m.e.r. adviseert, als onafhankelijke organisatie, over de inhoud van milieueffectrapporten. Alle adviezen van ons zijn openbaar.

Lees verder over het werk van de Commissie m.e.r.

Algemeen brief OpMERkelijk

Nieuwsbericht | 3 juni 2021

OpMERkelijk nr. 4

Met o.a. het jaarverslag, mooie milieueffectrapporten en jurisprudentie

Alle nieuwsberichten