Commissie voor de
milieueffectrapportage

Wat doet de Commissie m.e.r.?

De Commissie m.e.r. adviseert, als onafhankelijke organisatie, over de inhoud van milieueffectrapporten. Alle adviezen van ons zijn openbaar.

Lees verder over het werk van de Commissie m.e.r

Nieuws

Algemeen brief OpMERkelijk

Nieuwsbericht | 14 februari 2023

OpMERkelijk nr. 1 is uit!

Met: Onderzoek monitoring mer, jurisprudentie en advies Omgevingsvisie Arnhem

Alle nieuwsberichten