Kennismiddag Overijssel over M.e.r. in de Omgevingswet

Agenda | 7 september 2022

De Omgevingswet staat voor de deur. Alle gemeenten en provincies zijn aan de slag met hun omgevingsvisies, omgevingsplannen en omgevingsprogramma’s. Langetermijnvisies op en plannen voor de inrichting en het gebruik van het grondgebied. Hoe maak je nu al inschattingen en keuzes maken tot bijvoorbeeld 2050?

Milieueffectrapportage is daarbij een goed hulpmiddel. Het helpt om de effecten op de leefomgeving goed in beeld te krijgen, keuzes te onderbouwen en het ondersteunt de plan- en besluitvorming. Het zorgt ervoor dat bijvoorbeeld de gevolgen voor de leefomgeving, gezondheid en natuur volwaardig en integraal worden meegewogen.

Maar hoe pak je dat aan?
Het antwoord op die vraag staat centraal op woensdagmiddag 7 september 2022.

De provincie Overijssel en de Commissie m.e.r. nodigen alle Overijsselse gemeenten, omgevingsdiensten en het Waterschap uit voor deze kennismiddag.

Een middag met uitleg over milieueffectrapportage, de Omgevingswet en praktisch aan de slag met omgevingsvisies, omgevingsprogramma’s en omgevingsplannen. De Commissie m.e.r. heeft tal van praktijkervaringen om te delen. Er is volop ruimte om vragen te stellen, ervaringen te delen en voor discussie.

Datum: woensdagmiddag 7 september van 12.30 – 17.00 uur
Locatie: provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle

Programma

12.15     Inloop met lunch
13.00     Welkom en aftrap door Tijs de Bree, gedeputeerde provincie Overijssel en
Harry Webers, plaatsvervangend voorzitter bij de Commissie m.e.r.
13.10    

Wegwijs in milieueffectrapportage. Milieueffectrapportage, wat is dat en wat levert het op? Wat verandert er met de Omgevingswet?
Pitches over ervaringen in Overijssel.

14.30     Pauze
15.00    

Tijd voor deelsessies. Je kunt kiezen uit:

     

 

     

Deelsessie 1: Milieueffectrapportage bij omgevingsvisies, omgevingsplannen en omgevingsprogramma’s
De Omgevingswet vraagt een andere aanpak en nieuwe onderwerpen, zoals ruimtelijke kwaliteit, energietransitie en klimaatadaptatie. Hoe ga je daarmee om? 

       
     

Deelsessie 2: Natuur en milieueffectrapportage
Effecten op natuur liggen in Nederland onder een vergrootglas. Ook in milieueffectrapportage hoort dit onderwerp thuis. Welke informatie moet er in het milieueffectrapport een plek krijgen en wat levert dit op voor de besluitvorming. Daarbij worden aansprekende voorbeelden gebruikt die passen bij de Overijsselse leefomgeving.

       
     

Deelsessie 3: Hoe helpt milieueffectrapportage de bestuurder? 
Een milieueffectrapport laat de impact van een plan op de leefomgeving zien en maakt duidelijk wat het plan bijdraagt aan de ambities van gemeente, provincie of waterschap. Wat heb je als bestuurder aan deze informatie en hoe kun je die gebruiken bij de besluitvorming? Deze sessie is vooral bedoeld voor bestuurders. 

     

 

16.15    

Plenaire afsluiting door Tijs de Bree en Harry Webers.

16.30    

Napraten met een hapje en een drankje.

 

Deel deze uitnodiging vooral ook in je Overijsselse netwerk!

Tot 7 september!

 

AANMELDEN

Ja, ik kom naar de Kennismiddag in Zwolle op 7 september: