Online kennissessie Omgevingsplan en m.e.r.

Agenda | 9 december 2021

Met het oog op de Omgevingswet zijn veel gemeenten gestart met het maken van hun omgevingsplan. Ook voor het milieueffectrapport betekent dit een andere aanpak en nieuwe onderwerpen, zoals ruimtelijke kwaliteit, energietransitie en klimaatadaptatie. Hoe ga je daarmee om in milieueffectrapportage? Vaak vraagt een flexibel plan om het opstellen van een monitoringsprogramma en maatregelen achter de hand. Hoe pak je dat aan?

De Commissie m.e.r. organiseert op donderdag 9 december een online kennissessie voor gemeenten over milieueffectrapport bij een omgevingsplan.

  • Wat verandert er aan de procedure en inhoud van het milieueffectrapport?
  • Hoe is het wettelijk geregeld?
  • Hoe neem je nieuwe onderwerpen als klimaatadaptatie, energietransitie en ruimtelijke kwaliteit mee in het rapport?
  • Hoe ga je om met monitoring, evaluatie en maatregelen achter de hand?

Wanneer
Donderdag 9 december, 10.00-12.00 uur.

Doelgroep 
Gemeenten

Wil je erbij zijn? 
Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail en een paar dagen voor de kennissessie de link om erbij te zijn.

Meer info

Lotte Geense – 030 234 7623 – lgeense eia.nl
Geert Draaijers - 030 234 7606 - gdraaijers eia.nl

Ja, ik doe mee aan de online kennissessie: