Online kennissessie Omgevingsplan en m.e.r.

Agenda | 28 juni 2022

Met het oog op de Omgevingswet zijn veel gemeenten gestart met het maken van hun omgevingsplan. Ook voor het milieueffectrapport betekent dit een andere aanpak en nieuwe onderwerpen, zoals ruimtelijke kwaliteit, energietransitie en klimaatadaptatie. Hoe ga je daarmee om in milieueffectrapportage? Vaak vraagt een flexibel plan om het opstellen van een monitoringsprogramma en maatregelen achter de hand. Hoe pak je dat aan?

De Commissie m.e.r. organiseert op dinsdag 28 juni een online kennissessie voor gemeenten over milieueffectrapport bij een omgevingsplan.

De VNG en de Commissie hebben samen een praktische handreiking opgesteld. Deze helpt bestuurders en planmakers om milieueffectrapportage te benutten bij het maken van een omgevingsplan en staat vol met concrete tips voor de omgevingsplanmaker, de beleidsadviseur en de m.e.r.-professional:

  • Hoe kijk en weeg je integraal?
  • Hoe krijg je inzicht in de leefomgeving en hoe maak je de beleidskeuzes inzichtelijk?
  • Hoe pas je lokale ambities in de leefomgeving goed in?
  • Hoe vul je de onderdelen van een milieueffectrapport voor meer een ‘open’ of een meer ‘gesloten’ omgevingsplan in?
  • Hoe onderbouw je het omgevingsplan met milieueffectrapportage.

De handreiking gebruiken we ook in de kennissessie.

Wanneer
Dinsdag 28 juni, 10.00-12.00 uur.

Doelgroep 
Gemeenten

Het is handig als je beschikt over de basiskennis van milieueffectrapportage. 
Schrijf je anders eerst in voor een online kennissessie Milieueffectrapportage, wat is dat eigenlijk? In de agenda zie je de data waarop deze sessie gepland staat.

Meer info
Lotte Geense – 030 234 7623 – lgeense eia.nl
Marianne Schuerhoff - 030 234 7642 - mschuerhoff eia.nl

 

Ik kom naar de online kennissessie op 28 juni: