14 december: RES en m.e.r.

Agenda | 14 december 2020

Tijdig inzicht in milieueffecten biedt kansen voor de regionale energiestrategie. Milieueffectrapportage biedt goede ondersteuning bij een regionale energiestrategie (RES). Het helpt om onderbouwde keuzes te maken tussen zoekrichtingen en scenario’s bij ruimtelijke inpassingen. Het Nationaal Programma RES en de Commissie m.e.r. ondersteunen in een pilot samen een aantal regio's bij het opstellen van een milieueffectrapport bij hun RES.

Regio’s die meedoen aan dit pilotproject zijn: Noord-Holland Noord, Noord Holland Zuid, Fruitdelta Rivierenland, Metropoolregio Eindhoven en Holland Rijnland. Onlangs bracht de Commissie advies uit over het milieueffectrapport voor de RES Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. Alle projectinformatie hierover staat op de site van de Commissie.

Op maandag 14 december 2020, van 14.00 tot 17.00 uur, delen we graag de resultaten, ervaringen en aandachtspunten uit de pilots met bestuurders, raadsleden, ambtenaren, NGO’s en andere betrokkenen bij de RES-processen.

Voorlopig programma

Van 14.00 tot 16.00 uur:

  • Welkom door Kristel Lammers, directeur NP RES
  • Bevindingen uit de 5 pilots, door Harry Webers, plaatsvervangend voorzitter Commissie m.e.r. en Peter van de Boom, deskundige Commissie m.e.r.
  • Video waarin de 5 pilotregio’s terugkijken en vertellen over hun ervaringen
  • Juridische aspecten rondom RES en milieueffectrapportage, door Marcel Soppe, deskundige van de   Commissie m.e.r.
  • Vragenrondje
  • Korte pauze
  • Paneldiscussie over de ervaringen en meerwaarde van m.e.r. bij een RES met onder meer Kristel   Lammers en Kees Slingerland, plaatsvervangend voorzitter Commissie m.e.r.
  • Afsluiting door Kristel Lammers 

Van 16.00 tot 17.00 uur:

  • Interactieve sessie met vragen en discussie over RES en m.e.r. 


Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor de (online) bijeenkomst.

Tot ziens op 14 december!