De Commissie komt naar Gelderland

Nieuwsbericht | 11 juni 2024

Een mooie Gelderse leefomgeving in 2050

Met het oog op de Omgevingswet maken gemeenten en provincies omgevingsvisies, omgevingsplannen en programma’s. Langetermijnvisies en plannen voor de inrichting en het gebruik van de ruimte. 

Hoe maak je inschattingen en keuzes tot bijvoorbeeld 2050?

Milieueffectrapportage (mer) is daarbij een goed hulpmiddel. Het helpt om de effecten op de leefomgeving goed in beeld te brengen, keuzes te onderbouwen en het ondersteunt de plan- en besluitvorming. Het zorgt ervoor dat de gevolgen voor de leefomgeving, gezondheid en natuur goed en integraal worden meegewogen. 

Hoe pak je dat aan?

Het antwoord op die vraag staat centraal op maandagmiddag 2 september 2024. De provincie Gelderland en de Commissie voor de milieueffectrapportage nodigen alle Gelderse gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen uit voor een kennismiddag. Een middag met uitleg over milieueffectrapportage, Omgevingswet en praktisch aan de slag met omgevingsvisies, programma’s, omgevingsplannen en de combinatie natuur en mer. Ook is er een sessie specifiek voor bestuurders. De Commissie heeft tal van praktijkervaringen om te delen. Er is volop ruimte om vragen te stellen, ervaringen te delen en voor discussie.

Datum: Maandagmiddag 2 september 2024 van 12.30 – ca. 17.00 uur
Locatie: Huis der Provincie, Markt 11 Arnhem

Doelgroep

Bestuurders, omgevingsmanagers, medewerkers van gemeenten, provincie Gelderland, omgevingsdiensten en waterschappen.

Noteer deze datum alvast in je agenda. Meer informatie over het programma volgt binnenkort. Dan kun je je ook aanmelden. Het is fijn als je deze uitnodiging deelt in jouw Gelderse netwerk.