Eric van der Burg nieuwe voorzitter Commissie m.e.r.

Persbericht | 6 januari 2020

Eric van der Burg (54) is vanaf 1 januari 2020 de nieuwe voorzitter van de Commissie voor de milieueffectrapportage. Daarnaast is Kees Slingerland (59) benoemd als nieuwe plaatsvervangend voorzitter. Beiden zijn bij koninklijk besluit benoemd.
Ericje
Eric van der Burg is sinds 2019 lid van de Eerste Kamer voor de VVD. Daarvoor was hij fractievoorzitter in de gemeenteraad van Amsterdam van 2018 tot 2019 en wethouder van 2010 tot 2018.

Nederland staat voor enorme complexe opgaves op het gebied van milieu, natuur, klimaat en energie. Milieueffectrapportage en de onafhankelijke en deskundige blik van de Commissie m.e.r. zijn naar mijn mening meer urgent dan ooit voor goed onderbouwde besluiten over deze thema’s. Ik vind het een eer en een groot genoegen om de komende jaren die kar te mogen trekken, zegt Eric van der Burg.

Nevenfuncties van Eric van der Burg

  • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal
  • Voorzitter Sociaal Werk Nederland
  • Voorzitter Raad van Toezicht Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
  • Voorzitter Raad van Commissarissen Floriade
  • Voorzitter Raad van Toezicht Aidsfonds
  • Voorzitter Atletiekunie
  • Bestuurslid Yvonne van Gennip fonds

Keessen
Nieuw plaatsvervangend voorzitter Kees Slingerland was onder meer algemeen directeur Environmental Sciences Group bij de Wageningen University and Research Centre en directeur bij Arcadis Nederland. Slingerland is nu managing director bij Automotive Center of Expertise (ACE).

Nevenfuncties van Kees Slingerland

  • Managing director ACE Mobility
  • Voorzitter Raad van Toezicht Opella
  • Université Paris Est, member of the International advisory Board


Eric van der Burg en Kees Slingerland zullen naast het vertegenwoordigen van de Commissie m.e.r. ook werkzaam zijn als voorzitter in adviestrajecten van de Commissie.

De Commissie droeg Eric van der Burg als kandidaat voor bij minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Met zijn benoeming is voorzien in de vacature die ontstond met het vertrek van voorzitter Kees Linse per 31 december 2019.

Kees Slingerland vult één van de vacatures in die ontstond door de pensionering van twee plaatsvervangend voorzitters. Voor de andere vacature zoekt de Commissie nog een vrouwelijke plaatsvervangend voorzitter.

Persbericht