Me(e)r dan ooit

Nieuwsbericht | 15 april 2022

De Commissie m.e.r. vierde op 14 april haar 35-jarige verjaardag met het congres Me(e)r dan ooit. Milieueffectrapportage: voor besluiten over onze leefomgeving. 

Lourens Loeven, directeur van de Commissie, presenteerde in het BIMHUIS de position paper Me(e)r dan ooit. Een zes puntenplan voor de doorontwikkeling van milieueffectrapportage. Roald Lapperre, directeur-generaal Milieu en Internationaal van het ministerie van IenW, nam het eerste exemplaar van de paper in ontvangst.

Milieueffectrapportage heeft zich de afgelopen 35 jaar bewezen als waardevol instrument. Nederland staat ook nu voor grote ruimtelijke uitdagingen en transities, zoals een miljoen extra woningen, klimaatverandering en energietransitie. De natuur en onze leefomgeving staan zwaar onder druk en de ruimte is beperkt. Keuzes zijn onvermijdelijk en slimme combinaties noodzakelijk. ‘Meer dan ooit is de inzet van milieueffectrapportage, het instrument voor afwegen, kiezen en besluiten, daarbij een goed en waardevol hulpmiddel’, betoogde Lourens Loeven.

Download de position paper Me(e)r dan ooit. 
Download de presentatie van Lourens Loeven

'Kennis en expertise over milieueffectrapportage meer dan ooit nodig'

Roald Lapperre, directeur-generaal Milieu en Internationaal van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat, zei in zijn bespiegeling dat milieueffectrapportage en de Commissie na 35 jaar stevig op de kaart staan en hun bestaan ruimschoots hebben bewezen. Gezien de opgaven waar Nederland nu voor staat is de kennis en expertise over milieueffectrapportage meer dan ooit nodig, zei hij. Lapperre introduceerde het woord ‘milieuvolwassenheid’: we moeten elkaar durven aanspreken op onze verantwoordelijkheid voor de leefomgeving.

'Je moet geen stenen uit een instituut als m.e.r. halen'

De paneldiscussie, onder leiding van Jacqueline van de Sande, met Roald Lapperre, Niels Koeman, Pieter Leroy, Ingrid de Bondt en Marja van der Tas ging onder meer over de vraag op welk moment m.e.r. het meest tot haar recht komt. Om de meeste doorwerking te hebben, moet je m.e.r. vroeg in het proces inzetten. Het m.e.r.-proces en participatieproces kunnen goed samen oplopen, vond Ingrid de Bondt. Bevoegde gezagen hebben veel baat bij vroege inzet, dat werkt veel beter dan achteraf, sprak Marja van der Tas uit ervaring.

Ander punt van discussie was het afschaffen van het verplicht advies bij complexe projecten onder de Omgevingswet. Niels Koeman benadrukte het belang van check and balances over het gehele proces. Die moet je in stand houden. 'Je moet geen stenen uit een zorgvuldig opgebouwd instituut halen.' Het gaat om de totale institutie die milieueffectrapportage is’, zei Pieter Leroy. Schrappen van het verplicht advies bij complexe projecten zou teruggedraaid moeten worden, omdat het niet altijd vanzelf goed gaat, vond hij.

De Commissie presenteert...

Na de pauze presenteerde de Commissie ’35 jaar milieueffectrapportage’: een mooie film over verleden, heden en toekomst van milieueffectrapportage en de Commissie aan de hand van de vier NOVI-thema’s. Bekijk de film

Keynote sprekers 

Na de film vertelde Yttje Feddes, landschapsarchitect en voormalig Rijksadviseur landschap, een goed en duidelijk verhaal, met tal van voorbeelden, over een veranderend Nederlands landschap door onder meer klimaatverandering en de rol die milieueffectrapportage daarbij kan spelen.

Hans Mommaas, directeur Planbureau voor de Leefomgeving, sloot het inhoudelijke programma af met een inspirerend verhaal over de ruimtelijke transities van vandaag en morgen.