Nieuwe OpMERkelijk!

Nieuwsbericht | 8 oktober 2020

In OpMERkelijk nr. 7:

  • Pilot RES en milieueffectrapportage, de eerste adviezen zijn uit
  • Advies voor NOVI: Ruimte en ambities vragen om sturing en keuzes van het Rijk
  • Klimaatrobuust water en bodembeleid Brabant vraagt om duidelijke doelen
  • Wat wil je weten? Online kennissessies in oktober en november
  • Ronde van Commissie langs provincies heel waardevol
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan Retailpark Belvédère Maastricht
  • Noteer alvast in uw agenda! 14 december - RES en m.e.r.