Nieuwsbrief nr. 1 van 2020 is uit!

Nieuwsbericht | 6 januari 2020

In nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 1:

  • Eric van der Burg nieuwe voorzitter Commissie m.e.r.
  • Advies NOVI: ambitieuze doelen vragen om keuzes
  • Omgevingsvisie Hilversum: onderzoek vraag en aanbod ruimte in milieueffectrapport
  • Commissie bij rondetafelgesprek Omgevingswet Tweede Kamer
  • Adviestarieven 2020 vrijwel gelijk aan 2019
  • Hoe milieueffectrapportage bijdraagt aan duurzaam waterbeheer in Mali
  • Een heel voorspoedig 2020!