Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 2 is uit!

Nieuwsbericht | 20 februari 2020

In OpMERkelijk nr. 2:

  • Evaluatie stikstofberekeningen Lelystad Airport
  • Breng met stappenplan milieugevolgen omgevingsvisie Limburg in beeld
  • Nieuwe ronde pilots omgevingsplannen en m.e.r.
  • Afscheid voorzitters en overdracht van de voorzittershamer
  • Kennissessie Monitoring & evaluatie in m.e.r. - 20 maart 2020
  • Kennissessie Omgevingsplan en m.e.r. - 9 april 2020