Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 5 is uit

Nieuwsbericht | 17 juni 2020

In Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 5 - 17 juni 2020

  • Jaarverslag 2019: Milieueffectrapport Nederland onder druk
  • Praktijkproef Afwegingskader Omgevingsvisie
  • Annemie Burger nieuwe plaatsvervangend voorzitter
  • Omgevingseffectrapport Omgevingsvisie Nijmegen bijna compleet
  • Natura 2000 Ontwikkelopgave Buurserzand-Haaksbergerveen
  • Jurisprudentie: Recreatie Bergen op Zoom
  • Jurisprudentie: Buitengebied Doetinchem
  • Nieuwe factsheet Circulariteit en milieueffectrapportage