Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 6 is uit!

Nieuwsbericht | 1 september 2020

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 6 - 1 september 2020

  • Lichte wijziging tarieven Commissie m.e.r.
  • Keuzes milieueffectrapport Luchtvaartnota onduidelijk
  • Startpunt voor metingen zoutwinning onder Waddenzee beschikbaar
  • Online kennissessies weer van start in september!
  • Binnenlands Bestuur interviewt Eric van der Burg en Lourens Loeven
  • Jurisprudentie: Vlaamse windmolens