Op 10 oktober organiseert Rijkswaterstaat de Landelijke mer-dag 2024

Nieuwsbericht | 11 juni 2024

Op 10 oktober 2024 organiseert Rijkswaterstaat de tweejaarlijkse Landelijke mer-dag in Hotel Gooiland te Hilversum. Deelnemers buigen zich samen over het onderwerp “mer en de toekomst van onze ruimte: een puzzel om op te lossen?”.

Nederland staat voor grote uitdagingen binnen de beperkte ruimte in ons land. Hoe bouwen we genoeg nieuwe woningen, hoe maken we de energietransitie mogelijk en hoe gaan we verdroging én wateroverlast tegen? En wat te doen met het spanningsveld tussen landbouw en natuur? Een complexe 3D-puzzel voor zowel overheden op alle niveaus als voor adviserende en uitvoerende marktpartijen. Hebben we bij al deze opgaven voldoende oog voor het milieu? En kan milieueffectrapportage de rol vervullen die het hoort te hebben?

Een dag vol met:

  • Actuele praktijkgerichte werksessies
  • Helpdesk voor al je vragen over milieueffectrapportage
  • Netwerkmogelijkheden
  • Inspirerende sprekers

Reserveer je deze dag alvast in jouw agenda? Begin augustus volgt meer informatie. 
We hopen je op 10 oktober te zien!