OpMERkelijk nr. 2 is uit!

Nieuwsbericht | 30 juni 2023

In OpMERkelijk nr. 2:

  • Jaarverslag 2022 gepubliceerd!

  • Advies windenergie: gebruik verschillende uitgangspunten

  • Nationaal Programma Landelijk Gebied moet aandacht besteden aan natuurinclusief land- en bodemgebruik

  • Drie alternatieven voor groei Rotterdam The Hague Airport

  • ROmagazine: Lacunes in het MER ‘weerspiegeling planpraktijk’

  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan Hornbach Rotterdam

  • Jurisprudentie: Tracébesluit ViA15

Wil je nieuwsbrief OpMERkelijk ook ontvangen?
Scroll naar het blauwe vlak beneden op deze pagina. Daar kun je je aanmelden.