OpMERkelijk nr. 3 is uit!

Nieuwsbericht | 16 oktober 2023

In OpMERkelijk nr. 3:

  • Interview Diederik Samsom in MER-nieuws
  • Roel Sillevis Smitt: Locatiekeuze woningbouw onderbelicht in recente m.e.r.-jurisprudentie
  • Toets Nota Ruimte ook op digitalisering en de wereld van ná 2100
  • Twee locaties over voor gaswinning Vermilion in omgeving Vledderveen en Wilhelminaoord
  • Nieuwe brug over de Maas heeft negatieve effecten voor scheepvaart, natuur en de leefomgeving
  • Jurisprudentie: Vergunning veehouderij Hooge Mierde
  • Jurisprudentie: Omgevingsvergunning geitenstal Lottum

Wil je nieuwsbrief OpMERkelijk ook ontvangen?
Scroll naar het blauwe vlak beneden op deze pagina. Daar kun je je aanmelden.