OpMERkelijk nr. 7 is uit!

Nieuwsbericht | 11 november 2021

In OpMERkelijk nr. 7 - 11 november:

  • Me(e)r dan ooit vragen besluiten om milieueffectrapportage. Kom ook 25/11!
  • Onderzoek of een nieuw dorp in Zuidplaspolder bestand is tegen klimaatverandering
  • MER helpt bij locatiekeuzes zon- en windparken regio Holland Rijnland
  • Voor keuze kabelroutes Wadden is meer onderzoek nodig naar vogels en biodiversiteitshotspots
  • Onderbouw waterberging toekomstbestendige woonwijk Wilderszijde Lansingerland
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan en exploitatieplan Zandzoom 2019, Heiloo
  • Jurisprudentie: Omgevingsvergunning beperkte milieutoets melkgeitenhouderij Vlodrop
  • Omgevingsplan en milieueffectrapport? Online kennissessie op 9 december
     

Wil je nieuwsbrief OpMERkelijk ook ontvangen?
Scroll naar het blauwe vlak beneden op deze pagina. Daar kun je je aanmelden.