1000. Bewerking lakhoudende afvalstoffen Alphen a/d Rijn

De Graaff & Baas heeft het voornemen om op haar locatie te Alphen aan den Rijn een eenheid voor de conditionering van lakcoagulaat en ander lakhoudende afvalstoffen (3 kton/ jaar) op te richten.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-01-1999 Datum kennisgeving
14-01-1999 Ter inzage legging van de informatie
04-03-1999 Advies uitgebracht
Toetsing
14-07-1999 Kennisgeving MER
14-07-1999 Ter inzage legging MER
23-08-1999 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Bij dit project is de startnotitie als MER ingediend. De Commissie had geen aanvullende vragen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
drs. Hans Heuer
ing. Ruud Jansen

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Peter Kee

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
De Graaff & Baas BV

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018