1008. Vestiging glastuinbouw in de polder Het Grootslag, gemeente Wervershoof/Andijk

Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft het voornemen om door middel van een partiele herziening van het streekplan een glastuinbouwlocatie in de polder Het Grootslag mogelijk te maken. De glastuinbouwlocatie is gesitueerd in de gemeenten Andijk en Wervershoof en heeft een omvang van 360 ha bruto en eventueel 25 ha waterbassin.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-02-1999 Datum kennisgeving
11-02-1999 Ter inzage legging van de informatie
15-04-1999 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
30-08-1999 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-10-1999 Kennisgeving MER
02-10-1999 Ter inzage legging MER
02-11-1999 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Hoewel de diverse bouwstenen van het voorkeursalternatief en het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) duidelijk beschreven zijn, is bij een aantal bouwstenen niet duidelijk waarom deze wel in het MMA en niet in het voorkeursalternatief zit. Dit neemt niet weg dat de Commissie van mening is dat het hier een kwalitatief goed MER betreft.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wim Keijsers
drs. ing. Leo Oprel
drs. Nico de Rooij

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Ruis

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Noord-Holland

Bevoegd gezag
Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.3 tot 1-4-2011: Aanleg glastuinbouwgebied >= 100ha

Bijgewerkt op: 11 feb 2008