1017. Wijziging inrichting van Ecotechniek Soil Remediation op Lage Weide (Utrecht)

Ecotechniek Soil Remediation heeft het voornemen om de inrichting Lage Weide te Utrecht te wijzigen en uit te breiden, daarbij gaat het om de volgende (nieuwe) voornemens:  a. vervanging van de huidige grondreinigingsinstallatie, met een capaciteit van 150.000 ton per jaar, door een nieuwe installatie met een capaciteit van 1.000.000 ton per jaar; b. aanleg van een laad- en loswal aan de kade, zodat toe- en afvoer per schip mogelijk zal zijn; c. verwerking van andere korrelvormige materialen – waaronder actief kool, baggerspecie, ballastgrind, bleekaarde, gravelgrond, grondreinigingsresiduen, katalysatorresten, oliehoudende sludges, straalgrit en verontreinigd puin, breker- en zeefzand – dan verontreinigde grond; d. verruiming van de acceptatievoorwaarden van EOX en kwik; e. inzet van andere brandstof(fen), ter vervanging van aardgas; f. behandeling van reinigingswater van schepen, alsmede verontreinigd grondwater dat is vrijgekomen bij bodem- en grondwatersaneringen, in de eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie; g. een mobiele wasinstallatie voor grondreiniging met een capaciteit van circa 30.000 ton per jaar; h. plaatsing van een mobiele thermische eenheid met een capaciteit van circa 5.000 ton per jaar; i. verruiming van de openingstijden.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
31-03-1999 Datum kennisgeving
31-03-1999 Ter inzage legging van de informatie
18-06-1999 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Dit betreft een m.e.r.-op-maat-project, waardoor de richtlijnenfase langer heeft geduurd, aangezien een deel van die tijd tevens gebruikt is voor toetsing van reeds aangeleverde informatie. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
dr. Jan Joziasse
drs. Joost van der Pluijm

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ecotechniek Soil Remediation B.V.

Bevoegd gezag
Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018