1027. Energieopwekking uit hoogcalorisch afval EHA te Duiven

Het oprichten van een installatie voor de thermische verwerking van hoog calorisch afval met een capaciteit tussen de 200.000 en 400.000 ton afval op het terrein van de N.V. AVIRA te Duiven. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-06-1999 Datum kennisgeving
22-06-1999 Ter inzage legging van de informatie
31-08-1999 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
31-01-2001 Kennisgeving MER
31-01-2001 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

31 januari 2001 is een MER ter visie gelegd, zij het zonder vergunningaanvraag. De Commissie heeft het MER getoetst en kwam tot de conclusie dat op onderdelen essentiĆ«le ontbrak. Zij adviseerde het MER aan te vullen. 

Vervolgens heeft met een publicatie in De Gelderlander op 2 juli 2002 initiatiefnemer melding gedaan van het besluit om (voorlopig) van de bouw van de EHA-installatie te Duiven af te zien. Bij brief van 18 juli 2002 heeft de provincie Gelderland dit aan de initiatiefnemer bevestigd en aangegeven dat hiermee deze procedure met betrekking tot het MER en de vergunningaanvraag als afgerond wordt beschouwd.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Frank van den Aarsen
prof. dr. Peter Builtjes
ir. te Marvelde

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. AVIRA

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen; Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018