1037. Winning van aardgas te 's-Gravenzande

De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) heeft het voornemen om de gasvoorkomens in twee reservoirs, op ongeveer 2,5 respectievelijk 5 km uit de kust ten westen van de gemeente ’s-Gravenzande, in ontwikkeling te gaan nemen. De NAM overweegt hiervoor nabij ’s-Gravenzande een gaswinningsinstallatie te bouwen en een 11 km lange pijpleiding aan te leggen, zodat het te produceren gas naar de bestaande gasbehandelingslocatie Gaag in de gemeente Maasland kan worden afgevoerd voor behandeling en levering aan Gasunie. Productie zal volgens de planning plaatsvinden vanaf september 2001.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
28-07-1999 Datum kennisgeving
28-07-1999 Ter inzage legging van de informatie
30-09-1999 Advies uitgebracht
Toetsing
15-05-2000 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
24-05-2000 Kennisgeving MER
24-05-2000 Ter inzage legging MER
07-08-2000 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing heeft de Commissie informeel om een toelichting op het MER gevraagd voor de aspecten geluid en trillingen. Zij heeft op 24 juli 2000 van de NAM een schriftelijke aanvulling op het MER ontvangen. In haar toetsingsadvies geeft de Commissie haar oordeel over het MER inclusief de ontvangen toelichting. De Commissie vindt dat alle essentiële informatie beschikbaar is, zij het dat de informatie over geluid en trillingen onduidelijk is. Dit is geen essentiële tekortkoming omdat tijdens de aanleg geluid en trillingen zullen worden gemonitord. Waar nodig kunnen dan nog maatregelen worden genomen. Op 31 oktober kondigt bevoegd gezag aan voornemens te zijn de gevraagde vergunning te verlenen. De ontwerpbeschikking wordt 9 november gepubliceerd. 

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
ing. Chris Nierop Azn.
ir. Kuindert van der Spek
prof. dr. ir. Voncken

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nederlandse Aardolie Maatschappij

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 tot 1-4-2011: Winning aardolie of aardgas >= 500ton respectievelijk >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 22 nov 2018