1041. SWAB-project A1, traject Eemnes - Barneveld

Het Minisetrie van Verkeer en Waterstaat wil de doorstroming op de achterlandverbinding A1 verbeteren. Hiervoor worden verschillende trajecten in studie genomen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-09-1999 Datum kennisgeving
02-09-1999 Ter inzage legging van de informatie
11-02-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie zal eind januari 2000 voor de projecten A1 Eemnes - Barneveld, A1 Barneveld - Deventer en A1 Deventer - Hengelo één advies voor richtlijnen uitbrengen. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ing. J. Derksen
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
dhr. ir. K. Nije
mw. dr. A.H. Prins

Voorzitter: dhr. dr. D.K.J. Tommel
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. P.A. Kee

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland; Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018