1069. Megabioscoop Heerlen

Kinepolis Nederland en Multi Vastgoed hebben het voornemen om een megabioscoop te bouwen en exploiteren in Heerlen, in de wijk Grasbroek, als onderdeel van het plangebied Centrum-Noord. De megabioscoop moet ca. 20 bioscoopzalen en een beperkt aantal horecavoorzieningen onderdak bieden. De megabioscoop zal naar verwachting jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers trekken. In dit plangebied zullen door andere initiatiefnemers tevens een factory outlet centre, winkel- en horecavoorzieningen, kantoren, hotels en woningen worden gebouwd.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-12-1999 Datum kennisgeving
08-12-1999 Ter inzage legging van de informatie
25-02-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
27-12-2000 Kennisgeving MER
27-12-2000 Ter inzage legging MER
Toetsing
Toetsing a
27-12-2000 Kennisgeving MER
27-12-2000 Ter inzage legging MER
10-07-2001 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In haar richtlijnenadvies vroeg de Commissie met name aandacht voor de samenhang tussen de megabioscoop en de overige projecten binnen het plan Stadspark Oranje-Nassau.

Tijdens de toetsing kwam de Commissie tot de conclusie dat er essentiële informatie aan het MER ontbrak; er is een Aanvulling op het MER gemaakt die in het toetsingsadvies is meegenomen.

In het toetsingsadvies geeft de Commissie aan dat MER plus Aanvulling de essentiële informatie bevatten voor de besluitvorming. Zij adviseert om bij het bestemmingsplan de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen via afstemming van de verschillende activiteiten en om via het inrichtingsplan, de milieuvergunning en het evaluatieprogramma nog nadere voorzieningen te treffen om het milieu een volwaardige plaats te geven.

In maart 2004 staat in de Limburger: “Heerlen krijgt definitief geen megabioscoop. Er had uiterlijk gisteren een bouwcontract moeten liggen. Maar geen enkele bioscoopexploitant blijkt bereid om met acht zalen in Heerlen aan de slag te gaan. Het afblazen van de megabioscoop in Heerlen biedt buurgemeente Kerkrade de mogelijkheid een dergelijk complex binnen de gemeentegrenzen te krijgen".

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jon van Dijk
ir. Paul Langeweg
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: drs. Mariƫlle de Sain

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Multi Vastgoed
Kinepolis Nederland B.V.
Multi Vastgoed B.V.

Bevoegd gezag
Heerlen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 22 nov 2018