109. Zuiveringsslibplan Zuid-Holland 1989 - 1994

Zuid-Holland dient op grond van artikel 26 van de Afvalstoffenwet een plan voor de verwijdering van zuiveringsslib vast te stellen. Dit plan zou een integrale beleidsvisie op deze verwijdering dienen te geven.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-04-1987 Datum kennisgeving
08-04-1987 Ter inzage legging van de informatie
10-06-1987 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsingsadvies
Toetsing
19-06-1989 Kennisgeving MER
19-06-1989 Ter inzage legging MER
18-10-1989 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Zie project 134.

3 Augustus 1989.

4 Zie project 292.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Loes Duvoort-van Engers
dr. Groen
ir. Anne Kiestra
prof. mr. Kees Lambers
drs. Jaap Smittenberg

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.1 tot 1-4-2011: Beleid over afvalverwijderingsmethode, stort of locaties

Bijgewerkt op: 31 aug 2007