1094. Bewerking (gevaarlijk) afval door koude immobilisatie, BAG Stein en Maastricht

In 1978 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat een trac├ębesluit genomen over de aan-leg van rijksweg 11-oost BAG B.V. heeft het plan haar activiteiten op het gebied van koude immobilisatie van afvalstoffen uit te breiden op de locatie Stein en de locatie Maastricht. De geplande maximale verwerkingscapaciteit is 100.000 ton per jaar per locatie. Niet uitgesloten wordt dat in de toekomst nog andere locaties verspreid in Nederland in aanmerking komen voor tijdelijke opslag en/of verwerking. Naast een verhoging van de bestaande doorzet van niet-gevaarlijk afval wil de initiatiefnemer tevens volgens het Vandofix-procedé gevaarlijke afvalstromen zoals verontreinigde grond gaan immobiliseren en gaan toepassen als bouwstof elders, bijvoorbeeld in de wegenbouw.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-04-2000 Datum kennisgeving
17-04-2000 Ter inzage legging van de informatie
16-06-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Het is de bedoeling om gevaarlijk afval te gaan mengen met niet-gevaarlijk afval en het mengsel te immobiliseren. Hetzelfde immobilisatieprocédé (Vandofix) zal worden toegepast door V.o.F. ’t Oost te Den Helder1. 

 

1 Zie project 1012. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Cor Coenrady
dr. Arnold Tukker
dr. ir. Zevenbergen

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
BAG BV, Stein

Bevoegd gezag
Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018