1124. Golfbaan/woningbouw Parc Dordwijkzone-Zuid, Dordrecht

Aanleg en gebruik van een 18 holes golfbaan en de bouw en het gebruik van 180 luxe wooneenheden. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-09-2000 Datum kennisgeving
27-09-2000 Ter inzage legging van de informatie
30-11-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
05-12-2001 Kennisgeving MER
05-12-2001 Ter inzage legging MER
21-02-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Frank Brandsen
drs. Jacques Leemans
ir. Livina Tummers
ing. Veenendaal

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Dennendael B.V.

Bevoegd gezag
Dordrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 31 aug 2007