1125. Luchtvaartterrein Eindhoven

Het Ministerie van Defensie/Koninklijke Luchtmacht heeft het voornemen een geluidszone vast te stellen rondom het militaire luchtvaartterrein Eindhoven.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-09-2000 Datum kennisgeving
22-09-2000 Ter inzage legging van de informatie
18-12-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
20-07-2006 Kennisgeving MER
20-07-2006 Ter inzage legging MER
28-11-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing van het MER heeft de Commissie op twee punten essentiƫle tekortkomingen gesignaleerd. Die hebben betrekking op de luchtkwaliteit en de ontwikkeling en uitwerking van het meest milieuvriendelijke alternatief. Op deze vlakken is een aanvulling opgesteld, die in de ogen van de Commissie voldoende inzicht heeft opgeleverd. Het MER en de aanvulling tezamen maken het daarmee mogelijk dat het milieubelang in de besluitvorming een volwaardige plaats krijgt.

 


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Ben Ale
dr. ir. Boone
drs. Adrie de Jong
ir. Wim Keijsers
dr. Kees Leidelmeijer
capt. Richard Vissers

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Marc Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Koninklijke Luchtmacht

Bevoegd gezag
Ministerie van Defensie
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C06.2 tot 1-4-2011: Wijziging in inrichting of intensivering gebruik luchtvaartterrein (voor Schiphol inclusief luchtverkeerswegen)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018