1138. Bedrijventerrein Aalsmeer

De gemeenten Aalsmeer en Amstelveen hebben het voornemen een (gemeentegrens) overschrijdend bedrijventerrein te ontwikkelen met een oppervlakte van 180 ha. Een klein gedeelte is gelegen op het grondgebied van de gemeente Amstelveen. Dat gedeelte gaat per 1 januari 2002 over naar de gemeente Aalsmeer. Tot die tijd fungeert de gemeente Amstelveen als medebevoegd gezag.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-01-2001 Datum kennisgeving
04-01-2001 Ter inzage legging van de informatie
08-03-2001 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
21-06-2001 Kennisgeving MER
21-06-2001 Ter inzage legging MER
30-08-2001 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie besteedt in haar richtlijnenadvies met name aandacht aan de invulling van het streven naar duurzame ontwikkeling van het bedrijventerrein en aan de gevolgen van het bedrijventerrein voor de leefbaarheid in het gebied. Voorts is van belang de relatie tussen de ontwikkeling van het bedrijventerrein en de omlegging van de N201. De Commissie beschouwt de omlegging van de N201 als onderdeel van de autonome ontwikkeling. Het advies van de Commissie is door het bevoegd gezag in ongewijzigde vorm vastgesteld als richtlijnen. 

In het toetsingsadvies is aangegeven dat het MER een heldere opbouw kent, goed leesbaar is, maar tegelijkertijd ook vrij globaal. Dit laatste is gelet op de geplande start van realisatie (op zijn vroegst in 2005, in verband met de koppeling aan de te verleggen N201) en de lange ontwikkelingsduur (tot 2020) niet verbazingwekkend. Het globale karakter komt met name naar voren bij de invulling van de duurzaamheidsaspecten afval, grondstoffen en energie. De belangrijkste aspecten – water, groen en verkeer/vervoer – zijn echter voldoende uitgewerkt om het milieu een volwaardige plaats in de besluitvorming te kunnen geven. De overige aspecten zullen in een later stadium in uitwerkingsplannen worden opgenomen. In dat stadium zal ook inspraak mogelijk zijn.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Louis Bijlmakers
ir. Dingeman Boogert
drs. Debbie Ginter
ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Marc Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Aalsmeer

Bevoegd gezag
Aalsmeer
Amstelveen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018