1139. Bijstoken van zuiveringsslib in de afvalverbrandingsinstallatie (AVI) Amsterdam

Het gaat om het meestoken van mechanisch ontwaterd zuiveringsslib in de bestaande afvalverbrandingsinstallatie (AVI) Amsterdam-West. In de vier bestaande verbrandingslijnen tezamen zal maximaal 160.000 ton per jaar zuiveringsslib worden meeverbrand. In 2001 is reeds een proefinstallatie voor het meestoken van zuiveringsslib in een eerste lijn in werking gesteld. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-12-2000 Datum kennisgeving
21-12-2000 Ter inzage legging van de informatie
26-02-2001 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
03-10-2002 Kennisgeving MER
03-10-2002 Ter inzage legging MER
28-11-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

 Zie project nr. 1136  

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Frank van den Aarsen
ir. Henk Buijtenhek
dr. ir. Hendrik Harssema
ir. Gerald Landman

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeentelijk Dienst Afvalverwerking

Bevoegd gezag
Noord-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018