1156. Afvalverwerking Elhorst Vloedbelt, gemeente Borne

De initiatiefnemer beoogt de afvalverwerkingsinrichting Elhorst-Vloedbelt in werking te hebben en bedrijfsafvalwater, huishoudelijk afvalwater en hemelwater van deze inrichting te lozen.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-03-2001 Datum kennisgeving
29-03-2001 Ter inzage legging van de informatie
01-06-2001 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
12-10-2001 Kennisgeving MER
12-10-2001 Ter inzage legging MER
12-12-2001 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing
Toetsing a
22-12-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

Naar aanleiding van opnieuw een uitspraak door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is er een aanvulling op het oorspronkelijke MER gemaakt.


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Jan Hoeks
ing. Cees Roos
ing. Vrielink

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Twence BV Afvalverwerking

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018