1169. Jachthaven De Knar te Harderwijk

Het verplaatsen van de Jachthaven “De Knar”   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-04-2001 Datum kennisgeving
20-04-2001 Ter inzage legging van de informatie
03-07-2001 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Het voornemen is de verplaatsing van de Jachthaven de Knar in het kader van de ontwikkeling van het Waterfront Harderwijk. De uitgebreide startnotitie is door de Commissie beschouwd als een concept-MER. Zij volstaat in haar advies met het aangeven van de onderwerpen, waarover in het definitieve MER nog aanvullende informatie gegeven moet worden. Deze onderwerpen zijn: 

  • de plaats van het voornemen binnen de ontwikkeling van het Waterfront Harderwijk;
  • de onderbouwing op milieuaspecten van de keuze tussen inrichtingsvarianten
  • de scheiding tussen de baai en de jachthaven;
  • de nautische veiligheid;
  • het doorlopen van het stappenplan behorend bij de beschermingsformules voor het Wolderwijd en het Veluwemeer, beide Vogelrichtlijngebieden;
  • visualisatie van de ruimtelijke kwaliteit vóór en na de ingreep;
  • te behalen concrete milieuwinst bij realisatie van het mma.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
ir. Kuindert van der Spek
ing. Rob Vogel

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Harderwijk

Bevoegd gezag
Harderwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018