1172. Multiplexbioscoop Spuimarkt Den Haag

Er waren al enige jaren verschillende plannen voor bouw van nieuwe bioscopen in en rond Den Haag: voor Leidschenveen1, voor de omgeving van het centraal station, voor de Spuimarkt en voor de locatie van de ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken. In 1999 heeft de gemeente in de nota Bioscopen in Den Haag bekeken uitgesproken dat het plan voor de ontwikkeling van een zogeheten multiplex aan de Spuimarkt het meest wenselijk is. De gedachten in die richting waren al eerder vastgelegd in het Masterplan Spuimarkt (1997).Op basis hiervan is eveneens in 1999 een stedenbouwkundige uitwerking gemaakt.  Pathé is eigenaar van een bioscoop aan de Spuimarkt (die al een paar jaar niet meer als bioscoop dienst doet) en wil daar een multiplexbioscoop ontwikkelen met ongeveer 2.500 stoelen. Naar verwachting zal deze bioscoop 750.000 bezoekers per jaar trekken. In aanloop naar een bestemmingsplanherziening wordt een artikel-19-procedure doorlopen voor de vestiging van de multiplexbioscoop.     1 Zie project 1113.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-05-2001 Datum kennisgeving
16-05-2001 Ter inzage legging van de informatie
12-07-2001 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
14-04-2003 Kennisgeving MER
14-04-2003 Ter inzage legging MER
25-06-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

In haar richtlijnenadvies gaf de Commissie aan dat de startnotitie al veel relevante informatie bevatte en pleitte zij voor een compact MER. Zij adviseerde in het MER om de verdeling van bezoekers over verschillende verkeersmodaliteiten goed te onderbouwen. Ook vroeg ze cultuurhistorisch beleid en cultuurhistorische effecten duidelijker te vermelden dan de startnotitie aangaf. Ze beval aan om te vermelden of het principe van variabele aanvangstijden (waardoor grote verkeerspieken worden vermeden) keihard uitgangspunt zou zijn of niet. 

Het Haagse college heeft de richtlijnen geheel overeenkomstig het advies vastgesteld.

 

Toetsing:

Het MER is logisch opgebouwd en is toegankelijk. De heldere samenvatting maakt de lezer al snel bekend met de belangrijke zaken van het MER. De Commissie constateert dat de verschillen tussen de alternatieven zeer gering zijn en dat de geluidssituatie door meer inzetten van stil materieel is verbeterd ten opzichte van het oorspronkelijke MER.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Odijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Path├ę Theatres B.V.

Bevoegd gezag
Den Haag

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 31 aug 2007