1177. ZPP Stichtse Brug / MER Almere-Hout

aanleg en inrichting van een ruim 200 ha groot bedrijventerrein     

Procedure en adviezen

Toetsing
18-06-2001 Kennisgeving MER
18-06-2001 Ter inzage legging MER
Toetsing
Toetsing a
26-11-2001 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Het oorspronkelijke MER1 is gebruikt om op basis van artikel 7.16 van de Wet milieubeheer een verkorte procedure te doorlopen. De Commissie heeft echter moeten constateren dat het oorspronkelijke MER niet alle essentiële informatie bevatte die nodig was voor het nu te nemen besluit (ZPP), met name op het punt van het meest milieuvriendelijke alternatief en geluid. Dit laatste aspect werd een essentieel probleem omdat de inrichting van het terrein wezenlijk gewijzigd was ten opzichte van hetgeen in het oorspronkelijke MER beschreven was. In overleg met de gemeente Almere is toen gekozen voor het maken van een aanvulling, waardoor het langer geduurd heeft voordat de Commissie met een toetsingsadvies kon komen. 

 

1 Zie project 934. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Susan Bodmer-Sluis
drs. Jan Hoogendoorn
drs. Allard van Leerdam
prof. dr. ir. Frans Maas
ing. Paul Peeters

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Almere

Bevoegd gezag
Almere

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018