1181. Inzet secundaire brandstoffen kolengestookte elektriciteitscentrale Hemweg A'dam

Reliant Energy Power Generation Benelux (REPGB) N.V. heeft het voornemen om in haar kolengestookte elektriciteitscentrale Hemweg 8 aan de Petroleumhaven 1 te Amsterdam nieuwe installaties te realiseren voor het inzetten van secundaire brandstoffen.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-08-2001 Datum kennisgeving
03-08-2001 Ter inzage legging van de informatie
08-10-2001 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
18-08-2003 Kennisgeving MER
18-08-2003 Ter inzage legging MER
Toetsing a
14-11-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

In een eerder stadium heeft het bedrijf, toen nog opererend onder de naam N.V. Energieproductiebedrijf UNA, een m.e.r.-procedure doorlopen voor het bijstoken gedroogd zuiveringsslib1. In 1998 heeft GS van Noord-Holland voor dit initiatief een vergunning verleend. 

Het MER biedt tezamen met de aanvulling voldoende informatie voor de besluitvorming. De aanvulling biedt inzicht in vragen ten aanzien van worst case scenario, rendementen en geur. De Commissie geeft aanbevelingen voor de verdere besluitvorming ten aanzien van het acceptatiebeleid.

 

1 Zie project 814. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Frank van den Aarsen
ing. Cor Coenrady
ir. Jaap Koppejan

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Reliant Energy Powr Generation Benelux

Bevoegd gezag
Noord-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018