1188. Bedrijventerrein Westpoort te Groningen/Leek

het realiseren van een bedrijventerrein met een bruto oppervlak van 200 ha.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-09-2001 Datum kennisgeving
05-09-2001 Ter inzage legging van de informatie
31-10-2001 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
05-02-2004 Kennisgeving MER
05-02-2004 Ter inzage legging MER
05-04-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

In het toetsingsadvies constateert de Commissie essentiële tekortkomingen voor de milieuaspecten geluid en ecologie, en het meest mi lieu vriendelijke alternatief. Verder doet de Commissie aanbevelingen betreffende de fasering van de verbreding van de A7, het aangenomen uitblijven van vervoer van gevaarlijke stoffen over water en nader onderzoek over de inpassing van de windmolen. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wil van Duijvenbooden
drs. Sjef Jansen
ing. Ruud Jansen
ir. Jaap de Zeeuw

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Henri de Brabander

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Groningen

Bevoegd gezag
Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018