1190. Recreatiecomplex Dousberg te Maastricht

Het voornemen behelst onder andere de aanleg van een golfbaan, hotel- en overnachtingsfaciliteiten alsmede sportfaciliteiten.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-09-2001 Datum kennisgeving
05-09-2001 Ter inzage legging van de informatie
08-11-2001 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
09-01-2002 Kennisgeving MER
09-01-2002 Ter inzage legging MER
Toetsing aanvulling op het MER
15-01-2002 Kennisgeving MER
15-01-2002 Ter inzage legging MER
26-04-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Dit betreft een grensoverschrijdend project aangezien een deel van het plangebied – ongeveer 17 ha – op Belgisch grondgebied is gelegen. Vanwege het grensoverschrijdende aspect heeft de Commissie daar bij het richtlijnenadvies extra aandacht aan besteed, zodat het MER zowel gebruikt kan worden voor Nederlandse als voor de Belgische besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wim Keijsers
prof. dr. Rob Leuven
drs. Hans Ronald Jan van Maanen
ing. Veenendaal
ir. Daan Wiebes

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
SFB Vastgoed

Bevoegd gezag
Maastricht

Overige gegevens

Gebied: Belgium; Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 07 feb 2008