1193. Regionaal bedrijventerrein Lorentz-Oost te Harderwijk

De gemeente Harderwijk heeft het voornemen het regionaal bedrijventerrein Lorentz-Oost in te richten ten noordoosten van de stad Harderwijk en oostelijk van het bestaande bedrijventerrein Lorentz met een oppervlak van 40 hectare netto en 60 hectare bruto.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-10-2001 Datum kennisgeving
20-10-2001 Ter inzage legging van de informatie
18-12-2001 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
05-09-2002 Kennisgeving MER
05-09-2002 Ter inzage legging MER
28-10-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Hoofdpunten van het advies zijn de waterhuishouding en natuur. De Commissie adviseert inventief te zoeken naar mogelijkheden om tot een milieuverantwoorde hydrologische inrichting te komen, zowel ten aanzien van grond- als oppervlaktewater, als consequentie van de beschermde status van het nabijgelegen Veluwemeer moeten de beschermingsformules van de Vogel- en Habitatrichtlijn worden behandeld. Daarnaast moet nauwkeurig bekeken worden of de beschermingsformules conform het Structuurschema Groene Ruimte (SGR) moeten worden behandeld en of de wet- en regelgeving voor soortbescherming van toepassing is. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
drs. Nico de Rooij
ir. Jan Termorshuizen
ir. Jaap de Zeeuw

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Harderwijk

Bevoegd gezag
Harderwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018