1199. Bedrijvenpark A7-noord te Drachten

De gemeente Smallingerland heeft het voornemen om een bedrijventerrein te ontwikkelen met de naam Bedrijvenpark Drachten A7-Noord. Het plangebied beslaat een oppervlakte van circa 250 ha. Het uiteindelijk nieuw te realiseren gebied met bedrijven heeft een netto oppervlakte van 100 hectare voor de bedrijfssegmenten ‘gemengd plus’, ‘modern gemengd’, ‘bedrijvenpark’, ‘transport en distributie’ en ‘kantoren’. Daarnaast wordt het segment ‘wonen en werken’ toegevoegd.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
24-09-2001 Datum kennisgeving
24-09-2001 Ter inzage legging van de informatie
07-12-2001 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
11-08-2003 Kennisgeving MER
11-08-2003 Ter inzage legging MER
10-11-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Te samen met de aanvulling, welke de zonering, de verkeersgegevens en het meest milieuvriendelijk alternatief betrof, bevat het MER voldoende informatie om het milieubelang een volwaardige plaats te laten spelen bij de besluitvorming. In haar advies geeft de Commissie nog aanbevelingen voor de verdere besluitvorming onder andere ten aanzien van: het zichtbaarder en beleefbaarder maken van de pingo-ruïnes, uitwerking van het aspect waterkwaliteit, zonering, verkeer en uitgiftebeleid. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Debbie Ginter
drs. Allard van Leerdam
ing. Paul Peeters
drs. Rienk van der Werff

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Verbeek

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Smallingerland

Bevoegd gezag
Smallingerland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 26 mei 2021