1206. Uitbreiding jachthaven Bruinisse

Uitbreiding jachthaven te Bruinisse met een tweede havenkom voor circa 800 ligplaatsen.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-10-2001 Datum kennisgeving
05-10-2001 Ter inzage legging van de informatie
07-01-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
20-03-2003 Kennisgeving MER
20-03-2003 Ter inzage legging MER
Toetsing a
04-07-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

In de richtlijnenfase heeft de Commissie bijzondere aandacht gevraagd voor de consequenties van de bescherming van gebieden en soorten voor de voorgenomen activiteit. Tijdens de toetsing van het MER heeft de Commissie geconstateerd dat het MER onvoldoende informatie biedt om te kunnen beoordelen of er aantasting van beschermde vogelsoorten plaats zal vinden ten gevolge van de activiteit. Op 1 mei en 13 mei heeft er deskundigenoverleg plaatsgevonden tussen de Commissie en de MER-schrijvers. Op 19 juni 2003 heeft de Commissie een schriftelijke aanvulling op het MER ontvangen. De Commissie heeft beoordeeld dat het MER inclusief de aanvulling voldoende informatie bevat om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij de besluitvorming.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Frank Saris
ir. Kuindert van der Spek
ing. Rob Vogel

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Jachthaven Bruinisse

Bevoegd gezag
Schouwen-Duiveland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 26 mei 2021